דירקטורים

בית

>תחומי התמחות

>דירקטורים

דירקטורים

ביטוח אחריות דירקטורים מגן מפני תביעות שמוגשות על ידי צד ג' בגין מעשים שלא כדין אך במסגרת תפקיד נושאי המשרה הבכירים בחברה. הצורך בפוליסת ביטוח מן הסוג הזה נובע מגידול במספר התביעות שמוגשות בבתי המשפט ובהן התובעים מבקשים להטיל אחריות אישית ישירה בגין החלטות הנהלה. בהיעדר ביטוח מתאים, נוצר מצב שבו דירקטורים נדרשים לשלם מכיסם הפרטי סכומי כסף גבוהים.

הגדרת נושאי משרה במסגרת הפוליסה

פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה חלה לא רק עליהם אלא גם על המנהל הכללי. כמו כן, בחלק מחברות הביטוח היא מכסה בעלי תפקידים בכירים ובהם מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל, סגן מנכ"ל או כל מנהל אחר שכפוף ישירות למנכ"ל. הדגש הוא על האופן שבו בית המשפט מגדיר את נושאי המשרה הבכירים: לא לפי שם התפקיד, אלא מהותו.

הגדרת פעולה שלא כדין

פוליסת ביטוח דירקטורים יכולה להגדיר "פעולה שלא כדין" של נושאי משרה בכירים בדרכים שונות. בין השאר, היא מוגדרת כהפרת חובה, התרשלות, הזנחה וטעות וגם כהצהרה מטעה, משגה או חריגה בסמכות. ככל שספקטרום ההגדרה רחב יותר, כך צפוי הכיסוי לגדול ואיתו הפרמיה.

מה משלם המבוטח?

ישנן פוליסות שבהן נושא המשרה הבכיר המכוסה בפוליסה אינו מחויב באופן אישי בתשלום השתתפות עצמית. בפועל, הפוליסה מאפשרת שיפוי של החברה במידה והיא נדרשת לשלם לנושא המשרה את ההוצאות המשפטיות – ו/או את הפיצוי בשל הנזק שאותו חויב לשלם על ידי בית המשפט בגין אחריותו האישית.

הרחבות עבור ביטוח דירקטורים

ישנן הרחבות מועילות שיכולות להגן על נושאי משרה ודירקטורים בכירים בכל סוגי החברות, הארגונים והעסקים. כך לדוגמה ניתן להרחיב את הגדרת המבוטח כך שתכלול נושאי משרה חיצוניים, או להתעקש על הרחבת כיסוי הוצאות משפטיות גם מעבר לגבול האחריות בפוליסה. אפשרות אחרת היא להרחיב כיסוי תביעות נגד נושאי משרה בכירים שמגיעות ממקומות אחרים בעולם – או אפילו הרחבה לכיסוי שכר טרחה לחברת יחסי ציבור שגויסה לשם פתרון משבר תדמיתי.

בחירת ביטוח לפי אופי הפוליסה

הביקוש לביטוח נושאי משרה בכירים מביא איתו היצע גדול יותר של פוליסות ואפשרויות. כיום לא מדובר בפוליסת מדף סטנדרטית, אלא במוצר עם עשרות הרחבות ושינויי הגדרות. בין היתר, ההבדל העיקרי הוא בין פוליסות שמשווקות על ידי חברות ביטוח שונות.

אוורסט תכנון פיננסי היא חברה מקצועית וניטרלית. אנו יכולים לשמור על האינטרסים שלך בעת בחירת ביטוח דירקטורים ונשמח לעמוד לרשותך במספר 09-9574302.

לכל תחומי ההתמחות

לפגישת ייעוץ צרו קשר

חייגו 09-7499904  -או-
מלאו פרטיכם

סודיות מובטחת

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement